ĐỘNG CƠ Ezi-Servo Mini
ĐỘNG CƠ Ezi-Servo Mini

ĐỘNG CƠ Ezi-Servo Mini

Mã SP: Ezi-Servo Mini
  • Hotline 1 - Mr.Tú

    0946203515

  • Hotline 2 - Mr. Nam

    0972942468

Thông tin sản phẩm

-Hệ thống bước vòng kín

-Kích thước nhỏ gọn

-Giải pháp thu gọn không gian và giảm nhiệt.

- Kích thước motor  khác nhau (từ 20-42mm) (theo tiêu chẩn NEMA)

Đặc tính động cơ:

-Hệ thống bước vòng kín

-Không dao động, không rung lắc

-Đáp ứng nhanh

-Êm ái và chính xác

-Độ phân giải cao

-Momen xoắn cao

-Tốc độ cao

****Bảng Chọn Động Cơ Ezi- SERVO ALL**** ****COMBINAITON WITH GEARBOX****
Unit Part
Number
Motor Model
Number
Drive Model
Number
Unit Part
Number
Motor Model
Number
Drive Model
Number
Ezi-SERVO-PR-MI-20M-F  EzM-20M-F  EzS-NDR-MI-20M-F Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN3  EzM-42S-A-PN3  EzS-NDR-MI-42S-A
Ezi-SERVO-PR-MI-20L-F  EzM-20L-F  EzS-NDR-MI-20L-F Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN3  EzM-42S-B-PN3  EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-28S-D  EzM-28S-D  EzS-NDR-MI-28S-D Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN5  EzM-42S-A-PN5  EzS-NDR-MI-42S-A
Ezi-SERVO-PR-MI-28SM-D  EzM-28SM-D  EzS-NDR-MI-28S-D Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN5  EzM-42S-B-PN5  EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-28M-D  EzM-28M-D  EzS-NDR-MI-28M-D Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN8  EzM-42S-A-PN8  EzS-NDR-MI-42S-A
Ezi-SERVO-PR-MI-28MM-D  EzM-28MM-D  EzS-NDR-MI-28M-D Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN8  EzM-42S-B-PN8  EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-28L-D  EzM-28L-D  EzS-NDR-MI-28L-D Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN10  EzM-42S-A-PN10  EzS-NDR-MI-42S-A
Ezi-SERVO-PR-MI-28LM-D  EzM-28LM-D  EzS-NDR-MI-28L-D Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN10  EzM-42S-B-PN10  EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-35M-D  EzM-35M-D  EzS-NDR-MI-35M-D Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN15  EzM-42S-A-PN15  EzS-NDR-MI-42S-A
Ezi-SERVO-PR-MI-35MM-D  EzM-35MM-D  EzS-NDR-MI-35M-D Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN15  EzM-42S-B-PN15  EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-35L-D  EzM-35L-D  EzS-NDR-MI-35L-D Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN25  EzM-42S-A-PN25  EzS-NDR-MI-42S-A
Ezi-SERVO-PR-MI-35LM-D  EzM-35LM-D  EzS-NDR-MI-35L-D Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN25  EzM-42S-B-PN25  EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A  EzM-42S-A  EzS-NDR-MI-42S-A Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN40  EzM-42S-A-PN40  EzS-NDR-MI-42S-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B  EzM-42S-B  EzS-NDR-MI-42S-B Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN40  EzM-42S-B-PN40  EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-C  EzM-42S-C  EzS-NDR-MI-42S-C Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-PN50  EzM-42S-A-PN50  EzS-NDR-MI-42S-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A  EzM-42M-A  EzS-NDR-MI-42M-A Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-PN50  EzM-42S-B-PN50  EzS-NDR-MI-42S-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B  EzM-42M-B  EzS-NDR-MI-42M-B Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN3  EzM-42M-A-PN3  EzS-NDR-MI-42M-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-C  EzM-42M-C  EzS-NDR-MI-42M-C Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN3  EzM-42M-B-PN3  EzS-NDR-MI-42M-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A  EzM-42L-A  EzS-NDR-MI-42L-A Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN5  EzM-42M-A-PN5  EzS-NDR-MI-42M-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B  EzM-42L-B  EzS-NDR-MI-42L-B Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN5  EzM-42M-B-PN5  EzS-NDR-MI-42M-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-C  EzM-42L-C  EzS-NDR-MI-42L-C Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN8  EzM-42M-A-PN8  EzS-NDR-MI-42M-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A  EzM-42XL-A  EzS-NDR-MI-42XL-A Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN8  EzM-42M-B-PN8  EzS-NDR-MI-42M-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B  EzM-42XL-B  EzS-NDR-MI-42XL-B Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN10  EzM-42M-A-PN10  EzS-NDR-MI-42M-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-C  EzM-42XL-C  EzS-NDR-MI-42XL-C Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN10  EzM-42M-B-PN10  EzS-NDR-MI-42M-B
****COMBINAITON WITH BRAKE**** Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN15  EzM-42M-A-PN15  EzS-NDR-MI-42M-A
Unit Part Number Motor Model
Number
Drive Model
Number
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN15  EzM-42M-B-PN15  EzS-NDR-MI-42M-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-A-BK  EzM-42S-A-BK  EzS-NDR-MI-42S-A Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN25  EzM-42M-A-PN25  EzS-NDR-MI-42M-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-B-BK  EzM-42S-B-BK  EzS-NDR-MI-42S-B Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN25  EzM-42M-B-PN25  EzS-NDR-MI-42M-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42S-C-BK  EzM-42S-C-BK  EzS-NDR-MI-42S-C Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN40  EzM-42M-A-PN40  EzS-NDR-MI-42M-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-BK  EzM-42M-A-BK  EzS-NDR-MI-42M-A Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN40  EzM-42M-B-PN40  EzS-NDR-MI-42M-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-BK  EzM-42M-B-BK  EzS-NDR-MI-42M-B Ezi-SERVO-PR-MI-42M-A-PN50  EzM-42M-A-PN50  EzS-NDR-MI-42M-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42M-C-BK  EzM-42M-C-BK  EzS-NDR-MI-42M-C Ezi-SERVO-PR-MI-42M-B-PN50  EzM-42M-B-PN50  EzS-NDR-MI-42M-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-BK  EzM-42L-A-BK  EzS-NDR-MI-42L-A Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN3  EzM-42L-A-PN3  EzS-NDR-MI-42L-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-BK  EzM-42L-B-BK  EzS-NDR-MI-42L-B Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN3  EzM-42L-B-PN3  EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-C-BK  EzM-42L-C-BK  EzS-NDR-MI-42L-C Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN5  EzM-42L-A-PN5  EzS-NDR-MI-42L-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-BK  EzM-42XL-A-BK  EzS-NDR-MI-42XL-A Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN5  EzM-42L-B-PN5  EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-BK  EzM-42XL-B-BK  EzS-NDR-MI-42XL-B Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN8  EzM-42L-A-PN8  EzS-NDR-MI-42L-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-C-BK  EzM-42XL-C-BK  EzS-NDR-MI-42XL-C Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN8  EzM-42L-B-PN8  EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN10  EzM-42L-A-PN10  EzS-NDR-MI-42L-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN10  EzM-42L-B-PN10  EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN15  EzM-42L-A-PN15  EzS-NDR-MI-42L-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN15  EzM-42L-B-PN15  EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN25  EzM-42L-A-PN25  EzS-NDR-MI-42L-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN25  EzM-42L-B-PN25  EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN40  EzM-42L-A-PN40  EzS-NDR-MI-42L-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN40  EzM-42L-B-PN40  EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-A-PN50  EzM-42L-A-PN50  EzS-NDR-MI-42L-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42L-B-PN50  EzM-42L-B-PN50  EzS-NDR-MI-42L-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN3  EzM-42XL-A-PN3  EzS-NDR-MI-42XL-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN3  EzM-42XL-B-PN3  EzS-NDR-MI-42XL-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN5  EzM-42XL-A-PN5  EzS-NDR-MI-42XL-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN5  EzM-42XL-B-PN5  EzS-NDR-MI-42XL-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN8  EzM-42XL-A-PN8  EzS-NDR-MI-42XL-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN8  EzM-42XL-B-PN8  EzS-NDR-MI-42XL-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN10  EzM-42XL-A-PN10  EzS-NDR-MI-42XL-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN10  EzM-42XL-B-PN10  EzS-NDR-MI-42XL-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN15  EzM-42XL-A-PN15  EzS-NDR-MI-42XL-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN15  EzM-42XL-B-PN15  EzS-NDR-MI-42XL-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN25  EzM-42XL-A-PN25  EzS-NDR-MI-42XL-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN25  EzM-42XL-B-PN25  EzS-NDR-MI-42XL-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN40  EzM-42XL-A-PN40  EzS-NDR-MI-42XL-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN40  EzM-42XL-B-PN40  EzS-NDR-MI-42XL-B
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-A-PN50  EzM-42XL-A-PN50  EzS-NDR-MI-42XL-A
Ezi-SERVO-PR-MI-42XL-B-PN50  EzM-42XL-B-PN50  EzS-NDR-MI-42XL-B
Facebook Youtube Zalo Top