Dòng DNM_PCIx
Dòng DNM_PCIx

Dòng DNM_PCIx

Mã SP:
  • Hotline 1 - Mr.Tú

    0946203515

  • Hotline 2 - Mr. Nam

    0972942468

Loại PCI có thể được chọn tùy theo đặc điểm kỹ thuật của PC

-Loại PCI: DNM_PCIN

-PCI Express Loại: DNM_PCIX

Cung cấp Nhắn tin Rõ ràng ngang hàng

Hỗ trợ tốc độ tiêu chuẩn của DeviceNet

-125Kb / giây / 500m

-250Kb / giây / 250m

-500Kbps / 100m

Cung cấp Chế độ nhắn tin thay đổi để trao đổi dữ liệu hiệu quả

-Thay đổi trạng thái (CoS)

-Cyclic

-Polling

-Bit / Strobe
Facebook Youtube Zalo Top