Dòng ECM_PCIx
Dòng ECM_PCIx

Dòng ECM_PCIx

Mã SP:
  • Hotline 1 - Mr.Tú

    0946203515

  • Hotline 2 - Mr. Nam

    0972942468

Loại PCI có thể được lựa chọn tùy theo đặc điểm kỹ thuật của PC
· Loại PCI: ECM_PCIN
· Loại PCI Express: ECM_PCIX
 
Hỗ trợ thiết lập thủ công kích thước dữ liệu để sử dụng dữ liệu hiệu quả
Hỗ trợ tự chẩn đoán chức năng EtherCAT
· Kiểm tra thông tin của Master Card
 
· Kiểm tra trạng thái của thiết bị và mạng
 
· Kiểm tra sự xuất hiện lỗi và mã lỗi
 
· Chuyển trạng thái nô lệ, dữ liệu I / O và dữ liệu nhắn tin
Facebook Youtube Zalo Top