Đóng gói

Đóng gói

Xử lý đóng gói hàng hóa một cách lịnh hoạt, việc kiểm soát và theo dõi chất lượng ngày càng cải thiện nhờ sự tiến bộ trong công nghệ cảm biến

Từ các mặt hàng thay đổi từng ngày dẫn đến kích cỡ, hình dạng chất liệu các hộp  được dùng để đóng gói sản phẩm nguyên liệu cũng ngày càng đa dạng. Để đáp ứng sự đa dạng này, tự động đóng gói ngày càng trở nên thông minh để hỗ trợ một số lượng lớn các SKU trên dây chuyền sản xuất. Với tốc độ tự động đóng gói nhanh chóng đòi hỏi cần phải bảo vệ trang thiết bị đóng gói

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, ALPHA có kiến ​​thức và sản phẩm chiều sâu cần thiết để hỗ trợ bạn trong việc  tăng tự động hóa và đa dạng hơn trong việc đóng gói. Chúng tôi là những chuyên gia trong quang học, đèn LED, laser, và mạch quang điện, cung cấp cảm biến hiệu suất cao và giải quyết các chi tiết bao bì khó khăn nhất. Chúng tôi cung cấp dây chuyền hoàn thiện nhất của ngành công nghiệp đóng gói, bảo vệ công nhân và thiết bị với mức độ cao nhất về an toàn mà không ảnh hưởng năng suất. 

sản phẩm nổi bật