Nông nghiệp

Nông nghiệp

Giải pháp cho Nông nghiệp và Thuỷ lợi

Địa điểm xa, những thách thức về địa lý và môi trường phức tạp làm cho khó quản lý các khu vực sản xuất nông nghiệp. Việc có sẵn nhân viên tại chỗ để thu thập thông tin về tài nguyên trạng thái và quản lý thiết bị ngày càng trở nên không thực tế và tốn kém với mô hình sản xuất lớn..

Giải pháp của Alpha cho nông nghiệp và thủy lợi giúp bạn có thể giám sát và kiểm soát tình hình và các nguồn lực mà trước đây không thể thực hiện.

Giải pháp của Alpha kết hợp với mạng không dây an toàn, mạnh mẽ cho phép truy cập thông tin và thiết bị được triển khai ở các vị trí ở xa, nắm bắt thông tin vào bất kỳ thời điểm nào, loại bỏ sự không cần thiết phải trực tiếp có mặt. Theo dõi không dây độ ẩm đất, nhiệt độ môi trường, dữ liệu của trạm thời tiết và điều kiện môi trường tại khu vực. Van điều khiển, bơm và thậm chí cả hệ thống thủy lợi đêu hoạt động tự động mà không cần tác động trực tiếp từ con người.

sản phẩm nổi bật